Typ 10

TYP 10

Typ Tien is een aangepast typprogramma voor kinderen vanaf 9 jaar (vanaf 3de leerjaar).


De methode Typ Tien is ontwikkeld vanuit therapeutische inzichten in hoe je het motorisch leren van kinderen kan verbeteren.


Het is specifiek ontwikkeld voor kinderen met automatisatieproblemen, fijnmotorische problemen, leerproblemen, dyspraxie, en zelfs ASS en ADD. Deze kinderen hebben het moeilijker om hun handen vlot en nauwkeurig te sturen zonder dat ze erbij moeten nadenken.


De doelstelling om met 10 vingers vlot blind te leren typen blijft. De aanpak van het typen is compleet anders van wat je gewoon bent van een typmethode.  Via speelse en kindvriendelijke oefeningen worden verschillende leerkanalen (visueel, auditief, tactiel, proprioceptief, voorstellingsvermogen, geheugen...) gestimuleerd om zo alle toetsen aan te leren en te automatiseren. 


In 10 sessies van 1 uur kunnen de kinderen de letters al goed en blind typen. Het tempo van het typen na 10 lessen is afhankelijk van kind tot kind en hoeveel ze (thuis) oefenen.  Het is de bedoeling dat ze het typen na de typles verder blijven oefenen en onderhouden (mailen, chatten, surfen op het internet, huiswerk maken, ... ) waardoor het typen spontaan sneller verloopt.