Procedure

PROCEDURE

U neemt contact op na doorverwijzing van de arts, de school, het CLB of op eigen initiatief.

Volgende stappen worden doorlopen, voor het opstarten van de therapie.

STAP 1

HET INTAKEGESPREK


Bespreken hulpvraag

Uitleg praktische werking

Plannen onderzoek


STAP 2

HET ONDERZOEK


Afname diagnostisch onderzoek

Bespreken testresultaten

Opstellen individueel behandelplan

Plannen opstart therapie


STAP 3

DE BEHANDELING


Behandeling in de praktijk, aan huis, op school

Therapie van een half uur of een uur

Overleg met andere deskundigen