Afspraken

AFSPRAKEN


Het logopedisch onderzoek of de therapie zal steeds doorgaan op een afgesproken moment. Het therapiemoment, de frequentie en de duur van de therapie, wordt telkens in overleg bepaald.


Een behandelsessie van een half uur of een uur gaat razendsnel voorbij. We benutten dan ook graag dit volledige therapiemoment. Gelieve steeds het uur van de afspraak te respecteren en tijdig ter plaatse te zijn.


Het regelmatig volgen van de geplande therapiesessies zal bijdragen tot een positieve evolutie van de therapie. Bij de logopedie is er geen sprake van “huiswerk”, maar u begrijpt dat geleerde zaken sneller geautomatiseerd worden wanneer ook thuis bepaalde oefeningen herhaald worden. Er worden uiteraard tips gegeven over hoe u dit het best aanpakt.


Bij kinderen wordt na de therapie telkens kort het therapieverloop geschetst. U bent uiteraard steeds welkom om een (deeltje van de) therapiesessie mee te volgen. Indien u een uitgebreidere bespreking wenst, kunt u hiervoor steeds een afspraak maken.


Indien u de afspraak niet kan nakomen, dient u dit vooraf te verwittigen (graag minstens 24 uur op voorhand, of zodra u kan bij ziekte of onvoorziene omstandigheden). Dit geldt ook voor sessies op school die niet kunnen doorgaan omwille van een activiteit of ziekte. Zo kan eventueel een ander geschikt moment gezocht worden. Indien een afspraak niet geannuleerd wordt, zal een forfaitair bedrag van €15 aangerekend worden.